Apakah sah zakat diberikan kepada orang yang tidak shalat?
Tawakal Hanya Kepada Allah