Tag: fatawa

Apakah sah zakat diberikan kepada orang yang tidak shalat?