ISIS dan Al-Qaeda Tidak Mewakili Islam

Penjelasan asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad alu asy-Syaikh Mufti Umum Kerajaan Arab Saudi; Ketua Dewan Ulama Besar; Ketua Umum Komite Tetap untuk Pembahasan dan Fatwa

Segala pujian hanya milik Allah Rabb alam semesta. Semoga shalawat dan salam selalu terlimpah kepada Nabi kita Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga, dan seluruh sahabat beliau.
Amma ba’du,
Saudara dan saudari sekalian, perkenankan saya memberi ucapan penghormatan dengan penghormatan Islam yang abadi, yang memiliki beragam kandungan mulia dan tujuan yang tinggi. Semoga keselamatan dari Allah atas kalian, demikian pula rahmat dan barakah-Nya. Saya wasiatkan kepada Anda semua—dan diri saya pribadi—untuk senantiasa bertakwa kepada Allah ‘azza wa jalla. Barang siapa menyibukkan diri dengan ketakwaan kepada Allah ‘azza wa jalla, Dia akan mencukupinya. Lanjutkan membaca “ISIS dan Al-Qaeda Tidak Mewakili Islam”

Radikalisme dalam Pandangan Islam (Tinjauan Syariat Terkait ISIS dan Teroris)

 

Purbalingga-06-Agustus-2014

Ikuti Kajian Islam Ilmiyah
Bersama: al-Ustadz Afifuddin as-Sidawi (pengasuh Ma’had al-Bayyinah, Gresik Jawa Timur)
Tema: “Radikalisme Dalam Pandangan Islam (Tinjauan Islam Terkait ISIS dan Teroris)
Tanggal: Sabtu, 11 Dzulqadah 1435 H / 6 September 2014
Waktu: Jam 10.00 – Menjelang Ashr
Tempat: Masjid Aisyah binti Abi Bakr (Kompleks Ponpes al-Manshurah, Brobot, Purbalingga)

InsyaAllah akan disiarkan secara LIVE STREAMING di:
1. Radio SalafySiar 108 FM
2. www.SalafySiar.com
3. www.SalafyMagelang.com